MEDICINĂ DENTARĂ

    Stomatologia este știința care se ocupă cu studiul formațiunilor anatomice și cu tratarea bolilor care apar la nivelul cavității orale. Formațiunile anatomice care fac obiectul stomatologiei sunt grupate sub numele de aparat dento-maxilar.
Numele provine de la stoma (gură) și logos (știință). De fapt, în cursul dezvoltării ontogenetice (a fiecărui individ din stadiul de ou în stadiul de făt) apare la un moment dat stomodeumul, orificiul primordial.
În altă definiție, stomatologia este parte componentă a domeniului științific medicină care se ocupă de cercetarea etiologiei, patogeniei, clinicii, diagnosticului, tratamentului și profilaxiei afecțiunilor organelor și sistemelor teritoriului oro-maxilo-facial al organismului uman, la baza căreia stau metodele stomatologice de tratament și totodată se ocupă și de elaborarea lor.

Explicație planșă

Secţiune longitudinală printr-un molar

1. Dinte
2. Smalț
3. Dentină
4. Pulpă dentală
5. Pulpă camerală
6. Rădăcina pulpei
7. Cementum (Ciment)
8. Coroană dentară
9. Cusp
10. Sulcus
11. Colet (stomatologie)
12. Rădăcină
13. Furcație

14. Rădăcina apexului
15. Foramenul apical
16. Sulcus gingivae
17. Periodonțiu
18. Gingie
19. liber sau interdental
20. marginal
21. alveolar
22. Ligamentul periodontal
23. Os alveolar
24. Vase și nervi
25. N. dental
26. N. periodontal
27. Canalele alveolare